Sjangertrekk Personlig Essay

Språkforskere (lingvister) snakker av og til om «ulike teksttyper». Ved å spørre slik kan du skjerpe din forståelse av hva det er som foregår i de tekstene du leser.En vanlig firedeling (som går tilbake til amerikansk skoleundervisning i retorikk og skriveøvelser fra 1800-tallet), er denne: Exposition, Description, Narration, Argumentation, forkortet EDNA. Da vil også tekstlesingen fungere som en mer aktiv forberedelse av din egen skriving av tilsvarende tekster. Hva kan du hente ut av teksten i forhold til problemstillingen du skal i gang med?Når du skal skrive masteroppgave, er det en avhandling du skal skrive.

Tags: Teen Marriage EssaysGuidelines For Writing Scientific PapersDissertation On BrandingEssay On The OutsidersPersonal Essay AnthologiesMs Thesis In Computer Science

Formålet med en lærebok er å formidle etablert kunnskap. En lærebok gir en innføring i hva faget dreier seg om, hva man vet i faget og hvilke problemstillinger, begreper og teorier faget består av.

En lærebok presenterer kunnskap, og den forklarer hva kunnskapen har vært brukt til og kan brukes til. Selv om en lærebok også kan inneholde drøfting og argumentasjon, er dens viktigste oppgave ikke å argumentere for bestemte oppfatninger, men å redegjøre for de oppfatninger som allerede finnes i faget.

Målgruppen er gjerne den alminnelige leser så vel som fagfolk.

Det finnes imidlertid også vitenskapelige leksika og andre oppslagsverker som forutsetter fagkunnskaper hos leseren.

Målet er å få leseren til å reflektere, samtidig som forfatteren uttrykker sine egne tanker.

Man kan assosiere og trekke inn sine egne synspunkter og personlige erfaringer for å kaste lys over en sak.

Leksikonartikkelen er først og fremst informativ og deskriptiv.

Den gir opplysninger, definerer ord og begreper og beskriver saksforhold.

Leksikonartikkelen tar uansett normalt ikke sikte på å overbevise noen om noe ved å argumentere for det.

Den forklarer og instruerer heller ikke slik som en lærebok gjør det.

SHOW COMMENTS

Comments Sjangertrekk Personlig Essay

 • Hvordan skriver man et essay? Noen punkter for elever i vgs.
  Reply

  Mai 2012. Essay er en fin sjanger for den som ønsker å prøve ut tankene sine. Først og sist er det personlig; det er en samtalepartner, ikke en foreleser.…

 • Essay powerpoint - SlideShare
  Reply

  Apr 2015. Essay AV ELISE RABBEN TRONSTAD. Skriftleg sjanger • Hovudsaklig i bøker og tidsskrifter • Reflektera. •Personlig essay • Eg-form.…

 • Blogg som sjanger
  Reply

  Apr 2005. Sjangertrekk 4. 4.1 Personlig blogg; 4.2 Kommersiell blogg; 4.3 Organisatorisk. Mange personlige blogger har trekk fra essay og kåseri.…

 • Forelesning om faglig essay Kjetils faglitterære blogg
  Reply

  Eller personlig essay. Høyskolene sier til studentene Skriv gjerne essay, men vær nøytral. Den faglige artikkelforfatter kjenner sitt felt og sin sjanger.…

 • Analyse av personlig essay - YouTube
  Reply

  Dette er et eksempel på en analyse av det personlige essayet "Den retusjerte sannheten". Les essayet "Den retusjerte sannheten" på.…

 • Oppgaver - Norsksidene
  Reply

  Sett deg grundig inn i sjangeren essay og les én eller flere eksempeltekster. Velg én av. Skriv et personlig essay der du reflekterer over Cooper-tester i skolen.…

 • Skriveveiledning essay filosofi - NTNU
  Reply

  Det akademiske essayet er en sjanger som har mange forskjellige uttrykk. Noen. innsikter som ikke lar seg uttrykke i et vanlig akademisk essay, kan formidles.…

 • Essay - Mæla ungdomsskole
  Reply

  Et essay er en tekst som stiller spørsmål, er undrende og ofte personlig. men ikke i like stor grad som i et kåseri, som i utgangspunktet er en muntlig sjanger.…

 • Essay -
  Reply

  Essay. Essay er en skriftlig sjanger. Vi har to typer essay Personlig essay og saksessay. saksessay = formelt essay. Personlig essay; Det personlige essayet.…

The Latest from www.mtrans1.ru ©